2.2.2.1.2.     Dodawanie, usuwanie i natychmiastowa edycja zmiennych przy użyciu poleceń menu lokalnego / dodawanie zmiennych systemowych / wstawianie definicji zmiennej z kanału OPC

 

 

Klikając w edytorze definicji zmiennych prawym przyciskiem myszy na rekordzie (na dowolnym atrybucie) wybranej zmiennej uruchamiane jest menu lokalne umożliwiające:

  

 

 

 

 

Rysunek : Menu lokalne rekordu zmiennej.                      

 

 

 

 

Menu lokalne umożliwia również dodawanie zmiennych systemowych - polecenie Wstaw definicję zmiennej systemowej - uruchamiane jest okno, za pomocą którego można dodać do bazy definicji zmiennych następujące zmienne systemowe:

 

__USERID__ - zapewnia dostęp do identyfikatora aktualnie zalogowanego użytkownika;

__USERNAME__ - zapewnia dostęp do nazwy aktualnie zalogowanego użytkownika;

__USERLEVEL__ - zapewnia dostęp do aktualnie obowiązującego poziomu uprawnień;

__AGR_IdGrupy__ - pozwala na wyświetlenie stanu aktywności alarmów należących do wspólnej grupy.

 

 

 

Rysunek : Menu lokalne rekordu zmiennej - dodawanie zmiennej systemowej.