2.2.2.1.1.     Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie zmiennych

 

 

Polecenia:

- dodania rekordu nowej zmiennej powyżej wskazanego rekordu (przycisk );

- dopisania nowego rekordu zmiennej jako ostatniego w kolejności (przycisk ),

- usunięcia zaznaczonego rekordu (przycisk USUNIĘCIE REKORDU);

- edycji zaznaczonego pola (przycisk EDYCJA REKORDU lub naciśnięcie klawisza F2 powoduje przejście do trybu edycji danego pola);

 

dostępne są z poziomu paska poleceń okna Definicje zmiennych  w Edytorze definicji zmiennych.

 

 

 

 

 

Rysunek : Pasek poleceń do edycji rekordu bazy definicji zmiennych.

 

 

 

uwaga Usunięcie zmiennej nie spowoduje fizycznego usunięcia zmiennej z bazy, ale zaznaczenie zmiennej jako usuniętej – dzięki temu w tworzonym raporcie zmian będzie można ująć również informacje na temat zmiennych usuniętych (patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix >  Eksport bazy do arkusza Excel).