2.2.1.3. Atrybuty zmiennych

 

Atrybuty zmiennych dzielone są na 3 rodzaje:

 

1. atrybuty obligatoryjne,

2. atrybuty opcjonalne,

3. atrybuty użytkownika.

 

Atrybuty obligatoryjne są to wszystkie atrybuty używane przez system Asix do uruchomienia aplikacji, np.: Nazwa, Adres, Funkcja przeliczająca.

 

Pełne zestawienie obligatoryjnych i opcjonalnych atrybutów zmiennych znajduje się w Załącznik 1.

 

uwaga Nazwy i typy atrybutów obligatoryjnych i opcjonalnych są ustalone i niezmienne.

Wartość atrybutu Nazwa musi być unikalna w całej bazie definicji zmiennych.

 

Wśród atrybutów opcjonalnych jest ZmiennaNieaktywana. Jeżeli wartość atrybutu ZmiennaNieaktywana wynosi 1, to zmienna nie jest widoczna w systemie Asix dla modułów Asmen i Aspad.

 

Atrybuty użytkownika są to wszystkie pozostałe atrybuty. Użytkownik sam ustala ich nazwy (atrybuty mogą być wyłącznie typu tekstowego).

 

Ponadto w bazie zmiennych istnieją atrybuty wewnętrzne tworzone na potrzeby systemu bazy definicji zmiennych i nie ujawniane użytkownikowi. Atrybuty te to: DataUtworzenia, DataUsunięcia.