2.2.1.2.1. Typ i format bazy danych

 

W systemie wizualizacji od wersji Asix 7 dane bazy definicji zmiennych mogą być przechowywane:

 

- w bazie MSQL,

- w bazie Jet,

- bezpośrednio w plikach Excel,

 

- w formacie plików tekstowych wykorzystywanym w starszych wersjach Asixa [*] (Tekstowa baza definicji zmiennych dla Asix 1-4)

lub

- w bazie zewnętrznej (MSQL lub Jet) utworzonej programem Architekt, ale parametryzowanej innym plikiem XML niż projektowanej aplikacji. Istnieje możliwość jednoczesnego odczytu definicji zmiennych z kilku zewnętrznych baz definicji zmiennych (patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Wstęp > Format bazy danych > Łączone bazy definicji zmiennych).

 

 

 

 

 

Baza Jet


Zalecanym formatem bazy definicji zmiennych jest baza Microsoft Jet. Nie wymaga ona instalowania serwera bazy danych, a sama baza zawiera się w jednym pliku .mdb, który z łatwością można przenosić pomiędzy komputerami.

 

 

 

Definicje zmiennych przechowywane w źródłach zewnętrznych - plikach XLS

 

Przechowywanie definicji zmiennych w arkuszu kalkulacyjnym jest wygodne na etapie projektowania aplikacji z uwagi na czytelność przechowywanych informacji oraz łatwość, z jaką użytkownik może wprowadzać zmiany do struktury i wartości danych.

 

 

 

Baza MS SQL

 

Baza MS SQL zalecana jest dla dużych aplikacji pracujących na ok. 20 000 i więcej zmiennych.

 

Bazę MS SQL należy również zastosować w sytuacji, kiedy projektowana aplikacja ma być wielojęzyczna.

 

 

***

 

 

 

Typ i format bazy definicji zmiennych wybierany jest na zakładkach Typ i Format modułu Bazy danych > Baza definicji zmiennych.

 

Zakładka Typ pozwala zdecydować, czy baza ma być tworzona w standardowym formacie: MBD lub MS SQL (ze wskazaniem trybu tworzenia: Edytor, Generator lub Źródło danych), czy tez w starym formacie (pliki tekstowe).

 

W przypadku wyboru typu bazy w standardowym formacie zostanie wyświetlona zakładka Format z wyborem formatu bazy danych:  Baza danych serwera Microsoft SQL Serwer lub Plik w formacie Mdb (Jet/Microsoft Access).

 

 

***

 

 

W przypadku wyboru bazy w formacie serwera MS SQL Server należy przestrzegać następujących zasad:

 

Serwer SQL musi mieć włączone oba rodzaje autentyfikacji: SQL Server i Windows.

 

W przypadku użycia lokalnego serwera SQL - konto, pod jakim pracuje serwer, musi mieć dostęp do katalogu TEMP. Najłatwiej to osiągnąć konfigurując proces serwera SQL do pracy pod kontem o nazwie LocalSystem.

 

W przypadku użycia zdalnego serwera SQL z włączoną zaporą, na komputerze serwera:

- dla głównej instancji musi być otwarty port tcp/1433;

- dla instancji nazwanej musi być otwarty port używany przez tę instancję;

- dla wszystkich w sieci nazw serwerów SQL musi być otwarty port udp/1434.

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

 

[*] W systemie Asix definicje zmiennych mogą być pobierane z plików tekstowych ze względu na kompatybilność z wcześniejszymi wersjami systemu. Stosowanie wspomnianych formatów przechowywania definicji zmiennych nie jest jednak aktualnie zalecane. Bazy w formacie Paradox - pliki MDB należy przekonwertować do aktualnego formatu baz danych systemu Asix.