2.2.1.2.1. Łączone bazy definicji zmiennych

 

 

 

Dopuszczalnym typem bazy definicji zmiennych są łączone bazy definicji zmiennych, parametryzowane odrębnymi plikami XML.

 

Wymaga to:

 

1. zadeklarowania w Architekcie odpowiedniego typu bazy definicji zmiennych:

 

Architekt > Bazy danych > Baza definicji zmiennych > zakładka Typ > opcja Zewnętrzna baza/bazy definicji zmiennych

 

2. oraz wskazania zewnętrznych baz definicji zmiennych:

 

Architekt > Obszary i komputery > moduł Parametry startowe > zakładka Baza definicji zmiennych   

 

 

Deklaracja bazy obejmuje podanie w przypadku bazy MDB: nazwy i ścieżki do pliku MDB, a w przypadku bazy MS SQL: nazwy serwera Microsoft SQL i nazwy bazy.

 

Rys. Deklaracja łączonych baz definicji zmiennych.