2.2.1.1. Tryb tworzenia bazy danych

 

Program Architekt zapewnia tworzenie nowych baz definicji zmiennych systemu Asix od wersji 5 w następujących trybach:

   

1. baza jest tworzona i edytowana ręcznie - Tryb Edytor;

2. baza danych jest generowana na podstawie danych dostarczonych w źródłach zewnętrznych (np. arkuszach kalkulacyjnych Excel) - Tryb Generator;

3. definicje zmiennych pobierane są bezpośrednio z arkusza Excel z pominięciem kroku generowania bazy zmiennych - Tryb Źródło danych.