2.2.12. Dostęp z poziomu innych programów

 

 

 

Baza definicji zmiennych jest bazą zarządzaną przez Microsoft SQL Server lub bazą Jet i dostęp do niej jest możliwy z każdego programu, który obsługuje ten system.

 

W dostępie do danych przechowywanych w bazie definicji zmiennych VarDef  pośredniczy moduł AsixConnect za pomocą mechanizmu DDE, Automation lub .NET.