2.2.11. Eksport bazy do arkusza Excel

 

 

 

Program Architekt umożliwia zapisanie wszystkich danych lub wybranych danych z bazy definicji zmiennych w arkuszu Excel. Maksymalna liczba eksportowanych wierszy to 32000.

 

 

 

 cwiczenie_bpi13   Jak wyeksportować definicje zmiennych do arkusza Excel:

 

 

 

 

1. Otwórz bazę definicji zmiennych MSQL (lub Jet), podając jej lokalizację w:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Format

oraz klikając na komendę Otwórz  z kategorii poleceń Baza definicji zmiennych.

2. Wybierz komendę Eksportuj .

 

3. W oknie ’Eksport bazy do arkusza Excel’ zaznacz dane, które mają być wyeksportowane oraz ścieżkę i nazwę docelowego pliku XLS (Patrz: Rysunek: Okno 'Eksport bazy do arkusza Excel'.).

 

 

 

 

Rysunek: Okno 'Eksport bazy do arkusza Excel'.