2.2.10. Konwertowanie bazy definicji zmiennych z plików tekstowych na format Jet lub SQL

 

 

 

Dla zachowania kompatybilności ze starszymi wersjami systemu Asix, Architekt pozwala również zaimportować dane definicji zmiennych znajdujące się w plikach tekstowych starszych aplikacji Asixa.

 

 

 cwiczenie_bpi13   Jak przekonwertować bazę definicji zmiennych z plików tekstowych na bazę Jet lub MS SQL?:

 

 

 

1. Zdefiniuj typ bazy definicji zmiennych jako Tryb Generator.

2. Określ format oraz nazwę bazy definicji zmiennych, która ma zostać wygenerowana:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Format > format bazy danych ustawiony na: Baza danych serwera Microsoft SQL Serwer lub Plik w formacie Mdb (Jet/Microsoft Access)

 

W przypadku baz danych MS SQL wymagane jest określenie parametrów:

- Nazwa serwera;

- Nazwa bazy;

- Katalog bazy;

- Tryb uwierzytelniania:

                     - Windows,

                   - Serwer MSQL - wymaga określenia Nazwy użytkownika oraz Hasła.

 

3. Określ źródło danych:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Źródła danych > wskaż pliki tekstowe definicji zmiennych (przycisk Asix - plik ini...)

 

4. W oknie 'Wybierz tabele’ wskaż wszystkie pozycje i zatwierdź przyciskiem OK.

 

5. Wybierz polecenie Generuj .

 

6. Otwórz bazę i w razie potrzeby wprowadź zmiany do atrybutów zmiennych przy użyciu Edytora definicji zmiennych; zmodyfikuj w miarę potrzeby schemat bazy definicji zmiennych za pomocą Edytora schematu.

 

 

uwaga Edycja bazy możliwa jest po przejściu na tryb Edytor:

Baza definicji zmiennych > zakładka Typ > opcja Tryb Edytor.