2.2.10.1. Import definicji zmiennych z plików tekstowych - atrybuty grupujące

 

 

Wartość pierwszego atrybutu grupującego zmiennej, jest domyślnie taka sama jak nazwa pliku zmiennych bieżących, w którym zdefiniowana jest zmienna (nazwa pliku bez rozszerzenia i bez ścieżki). Aby jawnie określić wartości atrybutów grupujących zmiennej, należy umieścić w pliku definicji zmiennych bieżących, w postaci komentarza, linie deklarujące wartości atrybutów grupujących. Linia deklarująca wartości atrybutów grupujących jest linią o następującym formacie:

 

#Atrybuty : Atrybut1 = Wartość1 [,Atrybut2 = Wartość2...]

 

lub

 

#Attributes : Atrybut1 = Wartość1 [,Atrybut2 = Wartość2...]

 

Deklaracja rozpoczyna się od miejsca deklaracji i rozciąga się do następnej deklaracji lub do końca pliku.