2.2.6.11. Szablony wartości atrybutów

 

 

Przy generowaniu bazy dla pojedynczej bazy definicji zmiennych można wykorzystać transformację wartości atrybutów do zebrania w jednym miejscu często powtarzających się wartości atrybutów. Na przykład można podać dla każdej zmiennej jako parametry archiwizacji identyfikatory 'ArchiwizacjaPLC' lub 'ArchiwizacjaScript'. Następnie w tabeli transformacji wartości atrybutów podać, że 'ArchiwizacjaPLC' ma być zamieniana np. na D, 1s,,1s a 'ArchiwizacjaScript' na D, 10s,,10s. Patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Przygotowanie zewnętrznego źródła danych – arkusz Excel > Parametry transformacji nazw atrybutów i wartości atrybutów.