2.2.3.7. Zbiorcza baza definicji zmiennych

 

 

 

Zbiorcza baza definicji zmiennych jest to baza definicji zmiennych generowanych z kilku istniejących baz definicji zmiennych. Przy generowaniu takiej bazy można napotkać dwa rodzaje problemów.

 

Informacje tego samego typu mogą znajdować się w wejściowych bazach w atrybutach o innych nazwach. W tym przypadku należy użyć transformacji nazw atrybutów, aby ujednolicić nazwy atrybutów.

 

Drugi problem to różne nazwy i liczby atrybutów grupujących. W takim przypadku również należy użyć transformacji nazw atrybutów, aby ujednolić nazwy atrybutów lub dodać brakujące atrybuty grupujące. Należy również użyć transformacji wartości atrybutów, aby podać wartości dodawanych atrybutów grupujących i, ewentualnie, dopasować wartości atrybutów grupujących do nazewnictwa stosowanego w zbiorczej bazie definicji zmiennych.

 

Uwaga: istnieje też możliwość czytania definicji zmiennych z łączonych baz definicji zmiennych, parametryzowanych przez zewnętrzne pliki XML. Patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Wstęp > Format bazy danych > Łączone bazy definicji zmiennych.