2.1.2.4.     Indywidualne opcje pracy programu Architekt

 

Istnieje możliwość określenia przez użytkownika pewnych domyślnych opcji pracy programu Architekt, obowiązujących podczas pracy nad danym plikiem XML.

W menu głównym Aplikacja znajduje się polecenie Opcje aplikacji wywołujące okno "Opcje", które daje możliwość dokonania poniższych ustawień.

 

Zakładka Start:

Rysunek: Opcje pracy pracy programu Architekt -  zakładka ’Start’.

 


Zakładka Źródła danych -
silnik odczytu pozwala zadeklarować silnik odczytu plików XLS oraz edytor plików XLS.  

 

Silnik odczytu plików XLS/XLSX:

Edytor plików XLS/XLSX:

 

Rysunek: Opcje pracy programu Architekt - zakładka ’Źródła danych - silnik odczytu’.

 

 

 

Zakładka Źródła danych - typy kolumn pozwala wymusić użycie drajwerów Jet i ACE do sprawdzania wierszy w celu określenia typów kolumn.  

Rysunek: Opcje pracy programu Architekt - zakładka ’'Źródła danych - typy kolumn’.

 

 

Zakładka Baza definicji zmiennych - pozwala określić parametry pomocne w sprawdzaniu działania okna wyboru zmiennej; efekty wyboru języka widoczne są w oknie ’Przeglądanie zmiennych’ aktywowanym przyciskiem :

 

 

Rysunek: Opcje pracy programu Architekt - zakładka ’Baza definicji zmiennych’.