2.1.2.3.    Okno główne modułu Architekt

 

Program Architekt posiada przyjazny interfejs wizualny. Środowisko pracy projektanta stanowi okno programu podzielone na dwa główne bloki:

- lewy blok kategorii parametrów dla baz danych i danych aplikacji;

- prawy blok parametrów konfiguracyjnych.

 

uwaga Parametry konfigurujące pracę aplikacji w zakresie dostępu do danych procesowych zapisywane są do jednego wspólnego pliku XML (ang. Extensible Markup Language), który powinien znaleźć się w podkatalogu DataServer katalogu głównego aplikacji.

 

 

Zawartość lewego bloku okna Architekta przełączana jest przyciskami Bazy danych i Obszary i komputery (znajdującymi się w dolnej części bloku).

 

Podłużny przycisk Bazy danych wyświetla drzewo parametrów do konfiguracji bazy definicji zmiennych i generowania bazy definicji alarmów SQL.

Rysunek: Okno Architekta - widok grup parametrów do konfiguracji baz danych definicji zmiennych i alarmów.

 

 

Podłużny przycisk Obszary i komputery aktywuje blok zawierający listę komputerów, dla których konfigurowana jest aplikacja systemu Asix oraz drzewo grup parametrów konfigurujących Serwer Danych tej aplikacji.

 

Rysunek: Okno Architekta - widok listy komputerów oraz drzewa grup parametrów do konfiguracji Serwera Danych aplikacji.


Parametry konfiguracyjne dostępne w prawym bloku okna Architekta - umieszczone zostały na tematycznych zakładkach.

W bloku tym projektant nadaje pożądane wartości poszczególnym parametrom aplikacji oraz edytuje bazę danych, w oparciu o którą aplikacja pracuje.

Rysunek: Okno Architekta - przykładowa zakładka do parametryzacji danych archiwalnych.

 

 

uwaga Użytkownik używając środowiska konfiguracyjnego Architekta nie zakłóca pracy aplikacji, która działa w tle. Niektóre zmiany w ustawieniach parametrów aktualizowane są automatycznie w chwili zapisu, choć dla większości parametrów wymagany jest restart aplikacji.