2.1.2.3.2.     Blok parametrów konfiguracyjnych

 

Blok parametrów konfiguracyjnych umożliwia dokonywanie ustawień parametrów.

 

Rysunek: Okno Architekta – przykładowy widok bloku parametrów konfiguracyjnych.

 

Blok ten zamienia się w okno edytora atrybutów zmiennych, gdy otwarta jest baza definicji zmiennych w formacie SQL lub Jet (w grupie  parametrów Bazy danych > Baza definicji zmiennych > Typ bazy zaznaczona jest opcja Standardowa baza definicji zmiennych > Tryb edytor)  

 

Rysunek: Okno edycji bazy definicji zmiennych.