2.1.2.2. Zamykanie modułu Architekt

 

Zamknięcie modułu Architekt następuje w wyniku wybrania polecenia Zakończ zakończ z menu Plik okna programu Architekt.