2.1.1.    Wstęp

 

Architekt umożliwia w pełni wizualne zaprojektowanie, skonfigurowanie i bieżącą edycję parametrów Serwera Danych. W szczególności dotyczy to edycji definicji kanałów i definicji adresów zmiennych.

Parametryzując aplikację przy wykorzystaniu programu Architekt, użytkownik wykorzystuje do tego celu okna wyposażone w system wygodnych w obsłudze zakładek, które w uporządkowany sposób grupują opcje odpowiedzialne za poszczególne obszary funkcjonalne projektowanej aplikacji. Moduł Architekt stanowi potężne narzędzie integrujące konfigurację wszystkich kluczowych modułów odpowiedzialnych za sposób działania systemu Asix.

Program Architekt zawiera w sobie moduł VarDef, odpowiedzialny za zarządzanie bazą definicji zmiennych. Umożliwia w pełni interaktywną i wizualną obsługę bazy definicji, tworzenie struktury bazy i jej edycję oraz edycję zawartości bazy. Architekt zapewnia obsługę baz Microsoft SQL Server 2008R2, 2012, 2014, 2016, baz formatu MDB (Jet / Microsoft Access), a także baz definicji zmiennych bezpośrednio pobieranych ze skoroszytów programu Excel. Dla zapewnienia kompatybilności z wcześniejszymi wersjami pakietu Asix, definicje zmiennych mogą być również pobierane z bazy formatu Paradox i plików tekstowych.