1 System raportów skryptowych

 

 

System raportów skryptowych stanowi alternatywny, w stosunku do systemu opartego o Microsoft Reporting Services, system generacji i przeglądania raportów w aplikacjach Asix.Evo. Odpowiada on w pewnym stopniu systemowi Raportera aplikacji klasycznych.

 

Zasadniczo system przeznaczony jest dla aplikacji prostszych, o mniejszych wymaganiach względem postaci i sposobów dystrybucji raportów. Sposób konfiguracji systemu jest łatwiejszy. Raporty skryptowe nie wymagają instalacji żadnego dodatkowego specjalistycznego oprogramowania, poza programem przeglądarki dokumentów PDF.

 

Raporty w systemie skryptowym tworzone są w sposób programowy. W związku z tym wymagane są od projektanta aplikacji pewne umiejętności programistyczne. Aby jednak to zadanie było możliwie proste, model obiektowy systemu skryptów został wzbogacony o grupę klas obiektów dedykowanych do tworzenia raportów.

 

W systemie raportów skryptowych raporty wynikowe tworzone są w formacie PDF. Mogą być one przeglądane i drukowane przez dowolne standardowe narzędzia do obsługi plików PDF. Do wyświetlania raportów używany jest program, który został w systemie operacyjnym zadeklarowany jako program do otwierania plików z rozszerzeniem PDF (zwykle Adobe Reader).