5.17.1 Właściwości

 

 

MigraChart

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Shapes.Charts.Chart MigraChart { get; }  

ReadOnly Property MigraChart As MigraDoc.DocumentObjectModel.Shapes.Charts.Chart

 

Właściwość zwraca bazowy obiekt wykresu biblioteki MigraDoc.

 

 

 

MigraLegend

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Legend MigraLegend { get; }  

ReadOnly Property MigraLegend As MigraDoc.DocumentObjectModel.Legend

 

Właściwość zwraca obiekt legendy wykresu biblioteki MigraDoc. Legenda dodawana jest do wykresu metodą AddLegend.