3 Obsługa raportów skryptowych

 

 

Proces generacji i wyświetlania może być kontrolowany przez użytkownika za pośrednictwem okna Menedżer raportów.  Okno otwierane jest komendą Menedżer raportów skryptowych z menu Widok, a w trybie wykonania aplikacji poprzez akcję ReportsManager.

 

 

 

 

Rys. Okno 'Menedżer raportów'.

 

 

Okna składa się z dwóch części. Po lewej znajduje się kalendarz służący do wyboru daty generacji/wyświetlenia raportu wybranego w prawej części okna. Podświetlone daty oznaczają dni, dla których raport został już wcześniej wyliczony. Poprzez podwójne kliknięcie na takiej dacie, można wyświetlić utworzony raport.

 

W prawej części okna znajduje się lista zdefiniowanych w aplikacji raportów oraz kilka przycisków służących do zarządzania raportami. Przycisk Przelicz raport inicjuje proces wyliczenia. Można inicjować przeliczenie kolejnego raportu bez oczekiwania na zakończenie poprzedniej operacji (również tego samego raportu dla innej daty). Na liście raportów wyświetlana jest informacja - w jakim stanie jest aktualnie raport. Przycisk Wyświetl raport pozwala na wyświetlenie raportu dla daty wybranej w kalendarzu. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na przycisku powoduje wyświetlenie listy dat, dla których raport został już wyliczony. Przycisk Anuluj zlecenie pozwala na usunięcie oczekujących zleceń generacji.

 

Alternatywą do użycia okna menedżera raportów jest użycie w aplikacji odpowiednich wywołań akcji operatorskiej ReportGenerate.