4.10 Metody pozycjonowania tekstów

 

 

 

Jak już zostało wcześniej wspomniane głównym mechanizmem pozycjonowania tekstów jest wykorzystanie stylów definiowanych metodą SetStyle, a dokładnie parametru wyrównania. Dotyczy to wszystkich tekstów: umieszczanych wewnątrz komórek tabeli, używanych w nagłówku lub stopce, wstawianych do raportu metodą AddParagraph.

 

 

 

 

 

 report.SetStyle("Left", "Arial", 10, Colors.DarkBlue, false, false,

 ParagraphAlignment.Left, Color.Empty);

       report.SetStyle("Right", "Arial", 10, Colors.DarkBlue, false, false,

 ParagraphAlignment.Right, Color.Empty);

       report.SetStyle("Center", "Arial", 10, Colors.DarkBlue, false, false,

 ParagraphAlignment.Center, Color.Empty);

 

       report.AddParagraph("Right alignment", "Right");

       report.AddParagraph("Center alignment", "Center");

       report.AddParagraph("Left alignment", "Left");

 

 

 

Wykonanie kodu pokazanego powyżej wygeneruje następujący fragment raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardziej skomplikowany jest przypadek, gdy w tej samej linii chcemy umieścić fragmenty tekstu z różnym wyrównaniem lub zachodzi potrzeba wyświetlenia tekstu w kilku szpaltach. Można w tym celu do tekstu wstawić odpowiednią ilość spacji, ale bardziej skuteczną metodą jest wykorzystanie znaków tabulacji połączone z deklarowaniem pozycji tabulacji w ramach stylu.

 

 

 

 

 report.SetStyle("Tabs", "Arial", 10, Colors.DarkBlue, false, false,

 ParagraphAlignment.Left, Color.Empty).AddTabStops(70, 140);

       report.AddParagraph("First left\tFirst center\tFirst right", "Tabs");

       report.AddParagraph("Second left\tSecond center\tSecond right", "Tabs");

 

 

 

 

 

 

W powyższym kodzie do stylu Tabs została dodana deklaracja pozycji znaków tabulacji. Użyta została metoda AddTabStops, która określa pozycję dowolnej ilości znaków tabulacji  z dokładnością do milimetra. Efekt wykonania kodu pokazuje ilustracja:

 

 

 

 

Jeżeli zachodzi potrzeba jeszcze dokładniejszej kontroli pozycjonowania, można posłużyć się metodą AddTabStop.

 

 

 

 

 report.SetStyle("Tabs", "Arial", 10, Colors.DarkBlue, false, false,

 ParagraphAlignment.Left, Color.Empty).

              AddTabStop(70, TabAlignment.Center).AddTabStop(140, TabAlignment.Right);

       report.AddParagraph("First left\tFirst center\tFirst right", "Tabs");

       report.AddParagraph("Second left\tSecond center\tSecond right", "Tabs");

 

 

 

 

Metoda AddStop dodaje deklarację pojedynczego znaku tabulacji łącznie ze sposobem wyrównania. Przykład pokazuje, jak można w jednej instrukcji umieścić deklarację sekwencji znaków tabulacji. Efekt wykonania kodu pokazuje ilustracja.