2 Konfiguracja raportów skryptowych

 

 

Każdy raport skryptowy musi zostać wstępnie zarejestrowany w aplikacji. Służy do tego panel Raporty skryptowe, który otwierany jest poprzez węzeł Raporty skryptowe panelu Eksplorator aplikacji.

 

 

 

Rys. Panel 'Raporty skryptowe'.

 

 

 

 

 

Definicja raportu skryptowego składa się z:

 

Nazwa skryptu - nazwa skryptu, który będzie używany do wygenerowania treści raportu.

Identyfikator raportu - unikalny tekstowy identyfikator raportu. Używany jest w akcjach operatorskich do identyfikacji raportu oraz jako część nazwy plików wygenerowanych raportów.

Tytuł raportu - wielojęzyczny tekst opisujący przeznaczenie raportu.

Parametry skryptu - opcjonalne parametry przekazywane do skryptu w momencie generowania treści raportu. Właściwość typowo stosowana w przypadku, gdy ten sam skrypt stosowany jest do generowania różnych raportów. Poprzez przekazywane mu różne parametry (np. różne nazwy zmiennych) skrypt może dostosowywać zawartość raportu.