5.2.1 Właściwości

 

Footer

 

 

ReportFooter Footer { get; }

 

ReadOnly Property Footer As ReportFooter

 

 

Właściwość zwraca obiekt stopki strony raportu.

 

 

 

Header

 

 

ReportHeader Header { get; }

 

ReadOnly Property Header As ReportHeader

 

 

Właściwość zwraca obiekt nagłówka strony raportu.

 

 

 

 

MigraDocument

 

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Document MigraDocument { get; }

 

ReadOnly Property MigraDocument As MigraDoc.DocumentObjectModel.Document

 

 

Właściwość zwraca obiekt Document biblioteki MigraDoc. Obiekt jest tworzony w momencie tworzenia obiektu klasy Report.

 

 

 

MigraSection

 

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Section MigraSection { get; }

 

ReadOnly Property MigraSection As MigraDoc.DocumentObjectModel.Section

 

 

Właściwość zwraca obiekt Section biblioteki MigraDoc. Sekcja jest tworzona w momencie tworzenia obiektu klasy Report. Jest to główna sekcja dokumentu, w której zostaną umieszczone wszystkie elementy raportu.