5.10.1 Właściwości

 

 

EndTimeColumn

 

string EndTimeColumn { get; }  

ReadOnly Property EndTimeColumn As String

 

Nazwa kolumny specjalnej tabeli pionowej danych archiwalnych oznaczająca użycie w kolumnie czasu końcowego okresu agregacji wartości zmiennej. Właściwość należy użyć w metodzie AddColumn  w miejscu parametru aVarName.

 

 

 

FirstStyle

 

 string FirstStyle { get; }  

ReadOnly Property FirstStyle As String

 

Właściwość przechowuje nazwę stylu dla pierwszej kolumny nagłówka tabeli poziomej. Styl ustawiany jest w momencie tworzenia tabeli metodą AddHorizontalTable klasy Report.

 

 


 

MigraTable

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Table MigraTable { get; }  

ReadOnly Property MigraTable As MigraDoc.DocumentObjectModel.Table

 

Właściwość zwraca bazowy obiekt tabeli biblioteki MigraDoc.

 

 

 

NextStyle

 

string NextStyle { get; }  

ReadOnly Property NextStyle As String

 

Właściwość przechowuje nazwę stylu dla drugiej i następnych kolumn nagłówka tabeli poziomej. Styl ustawiany jest w momencie tworzenia tabeli metodą AddHorizontalTable klasy Report.

 

 

 

StartTimeColumn

 

string StartTimeColumn { get; }  

ReadOnly Property StartTimeColumn As String

 

Nazwa kolumny specjalnej tabeli pionowej danych archiwalnych, oznaczająca użycie w kolumnie czasu początkowego okresu agregacji wartości zmiennej. Właściwość należy użyć w metodzie AddColumn  w miejscu parametru aVarName.