5.12 Klasa ReportTableRow

 

Klasa reprezentuje wiersz dodany do tabeli pionowej. Obiekty klasy ReportTableRow są tworzone przy pomocy funkcji AddRow klasy ReportTable.