5.11.1 Właściwości

 

 

AggrName

 

string AggrName { get; set;}  

Property AggrName As String

 

Właściwość określa nazwę agregatu wartości historycznych zmiennej procesowej.

 


 

Callback

 

CellCallback  Callback { get; set; }   

Property Callback As CellCallback

 

 

Właściwość określa funkcję zwrotną, która będzie wykonywana dla każdej komórki wartości w momencie generowania jej zawartości. Szczegóły użycia znajdują się w opisie metody AddColumn klasy ReportTable.

 

 

 

ColumnAltStyle

 

 

 

string ColumnAltStyle { get; set;}  

Property ColumnAltStyle As String

 

Właściwość określa nazwę stylu dla komórki wartości w parzystych wierszach tabeli.

 

 

 

 

 

ColumnStyle

 

 

string ColumnStyle { get; set;}  

Property ColumnStyle As String

 

Właściwość określa nazwę stylu dla komórki wartości.

 

 

 


 

ErrorMode

 

ReportTableCellErrorBehavior  ErrorMode { get; set; }  

Property ErrorMode As ReportTableCellErrorBehavior

 

Właściwość określa sposób tworzenia zawartości komórek wartości, dla których brak danych lub ich status jest niepoprawny. Szczegóły użycia znajdują się w opisie metody AddColumn klasy ReportTable.

 

 

 

ErrorStyle

 

 

string ErrorStyle { get; set;}  

Property Errortyle As String

 

Właściwość określa nazwę stylu dla komórek wartości z niepoprawnym statusem danych.

 

 

 

Format

 

 

string Format { get; set;}  

Property Format As String

 

Właściwość określa sposób formatowania wartości wyświetlanych w komórkach kolumny.

 

 

 

 

HeaderStyle

 

 

string HeaderStyle { get; set;}  

Property HeaderStyle As String

 

Właściwość określa nazwę stylu dla komórki nagłówka kolumny.

 

 


 

HeaderText

 

string HeaderText { get; set;}  

Property HeaderText As String

 

Właściwość określa tekst wyświetlany w linii nagłówka kolumny.

 

 

 

 

ItemName

 

 

string ItemName { get; set;}  

Property ItemName As String

 

W zależności od kontekstu użycia właściwość określa:

 

- nazwę zmiennej procesowej, której wartości archiwalne są odczytywane,

- nazwę kolumny specjalnej,

- nazwę pola kolekcji danych przekazanej do tabeli.

 

 


 

MigraColumn

 

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Column MigraColumn { get; }  

ReadOnly Property MigraColumn As MigraDoc.DocumentObjectModel.Column

 

Właściwość zwraca bazowy obiekt kolumny tabeli biblioteki MigraDoc.

 

 

 

ReportTable

 

 

ReportTable ReportTable { get; }  

ReadOnly Property ReportTable As ReportTable

 

Właściwość zwraca obiekt tabeli, do której należy kolumna.

 

 

 

 

 

Width

 

 

int Width { getset;}  

Property Width As Integer

 

Właściwość określa szerokość kolumny w milimetrach.