5.11 Klasa ReportTableColumn

 

 

Klasa reprezentuje kolumnę dodaną do tabeli pionowej. Obiekty klasy ReportTableColumn są tworzone przy pomocy funkcji AddColumn klasy ReportTable.