5.15.2 Metody

 

 

AvgValue

object AvgValue();

Function AvgValue () As Object 

 

Metoda wylicza wartość średnią komórek wiersza lub kolumny, dla komórki należącej do wyliczanej kolumny lub wyliczanego wiersza.

 

 

MaxValue

object MaxValue();

Function MaxValue () As Object 

 

Metoda wylicza wartość maksymalną komórek wiersza lub kolumny, dla komórki należącej do wyliczanej kolumny lub wyliczanego wiersza.

 

 

MinValue

object MaxValue();

Function MinValue () As Object 

 

Metoda wylicza wartość minimalną komórek wiersza lub kolumny, dla komórki należącej do wyliczanej kolumny lub wyliczanego wiersza.

 

 

SumValue

object SumValue();

Function SumValue () As Object 

 

Metoda wylicza sumę wartości komórek wiersza lub kolumny, dla komórki należącej do wyliczanej kolumny lub wyliczanego wiersza.