5.13 Klasa ReportTableCell

 

Klasa reprezentuje obiekt pojedynczej komórki tabeli. Obiekty klasy ReportTableCell są tworzone automatycznie. Wykorzystywane są jako parametr funkcji zwrotnej typu CellCalback, pozwalającej na kontrolowanie zawartości komórki. Mechanizm ten jest wyjaśniony w opisie metody AddColumn klasy ReportTable.

 

Część właściwości klasy służy do identyfikacji komórki, a inne pozwalają na modyfikację końcowej zawartości komórki.