5.14 Klasa ReportTableCalcRow

 

 

Klasa reprezentuje wiersz wyliczany dodany do tabeli. Obiekty klasy ReportTableCalcRow są tworzone przy pomocy funkcji AddCalculatedRow klasy ReportTable.