Klasa ReportTableCalcColumn

 

 

 

Klasa reprezentuje kolumnę wyliczaną dodaną do tabeli. Obiekty klasy ReportTableColumn są tworzone przy pomocy funkcji AddCalculatedColumn klasy ReportTable.