5.10 Klasa ReportTable

 

 

Klasa reprezentuje obiekt tabeli wstawionej do treści raportu. Obiekty klasy ReportTable tworzone są przy pomocy metod AddVerticalTable i AddHorizontalTable klasy Report. Po utworzeniu tabela wymaga jeszcze dodania do niej zestawu kolumn (dla tabel pionowych - metoda AddColumn) lub wierszy (dla tabel poziomych - metoda AddRow). W przypadku tabel tworzonych na podstawie wartości archiwalnych zmiennych procesowych konieczne jest również określenie parametrów odczytu danych archiwalnych przy pomocy metody SetQueryData.