5.9.1 Właściwości

 

 

Alignment

MigraDoc.DocumentObjectModel.ParagraphAlignment Alignment { get; set;}  

Property Alignment As MigraDoc.DocumentObjectModel.ParagraphAlignment

 

Właściwość określa sposób pozycjonowania tekstu w ramach elementu, w którym tekst został umieszczony (np. wewnątrz paragrafu).

 

 

FontBold

 

bool FontBold { get; set;}  

Property FontBold As Boolean

 

Właściwość określa, czy czcionka jest pogrubiona.

 

 

FontColor

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Color FontColor { get; set;}  

Property FontColor As MigraDoc.DocumentObjectModel.Color

 

Właściwość określa kolor czcionki. Określając kolor czcionki, można stosować predefiniowane kolory zdefiniowane w klasie MigraDoc.DocumentObjectModel.Colors (np. Colors.Orange).

 

 

 

FontItalic

 

 

bool FontItalic { get; set;}  

Property FontItalic As Boolean

 

Właściwość określa, czy czcionka jest pochyła.

 

 

 

FontName

 

 

string FontName { get; set;}  

Property FontName As String

 

Właściwość określa nazwę stylu czcionki.    

 

    

 

FontSize

 

 

double FontSize { get; set;}  

Property FontName As Double

Właściwość określa rozmiar czcionki wyrażony w punktach.

 

 

MigraStyle

 

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Style MigraStyle { get; }  

ReadOnly Property MigraStyle As MigraDoc.DocumentObjectModel.Style

 

Właściwość zwraca bazowy obiekt stylu biblioteki MigraDoc.

 

 

 

Name

 

 

string Name { get; }  

ReadOnly Property Name As String

 

Właściwość przechowuje nazwę stylu.

 

 

 

ShaderColor

 

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Color ShaderColor { get; set;}  

Property ShaderColor As MigraDoc.DocumentObjectModel.Color

 

Właściwość określa kolor tła elementu, dla którego styl zostanie zastosowany. Określając kolor można stosować predefiniowane kolory zdefiniowane w klasie MigraDoc.DocumentObjectModel.Colors (np. Colors.Orange).