5.9 Klasa ReportStyle

 

 

Klasa definicji stylu wyświetlania elementów raportu. Obiekty klasy ReportStyle tworzone są przy pomocy metody SetStyle klasy Report.

 

Użycie stylów o nazwach standardowych (zdefiniowanych w klasie ReportStyleStandardNames) jest w pełni automatyczne. Użycie pozostałych stylów wymaga podania nazwy stylu w metodach tworzących elementy raportu.