5.6.1 Właściwości

 

 

MigraParagraph

 

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Paragraph MigraParagraph { get; }  

ReadOnly Property MigraParagraph As MigraDoc.DocumentObjectModel.Paragraph

 

Właściwość zwraca bazowy obiekt paragrafu tekstowego biblioteki MigraDoc.