5.6 Klasa ReportParagraph

 

Klasa reprezentuje paragraf tekstowy umieszczony w treści raportu, nagłówka lub stopki. Obiekty klasy ReportParagraph tworzone są przy pomocy metody AddParagraph, udostępnianej przez klasy Report i ReportHeaderFooter.