5.7.1 Właściwości

 

 

MigraImage

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Shapes.Image MigraImage { get; }  

ReadOnly Property MigraImage As MigraDoc.DocumentObjectModel.Shapes.Image

 

Właściwość zwraca bazowy obiekt obrazka biblioteki MigraDoc.