5.3.1 Właściwości

 

 

MigraHeader

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.HeaderFooter MigraHeader { get; }  

            ReadOnly Property MigraHeader As MigraDoc.DocumentObjectModel.HeaderFooter 
   
Właściwość zwraca bazowy obiekt nagłówka raportu biblioteki MigraDoc.