5.5.1 Metody

 

 

AddImage

 

 

ReportImage AddImage(string  aImageName, MigraDoc.DocumentObjectModel.WrapStyle aWrap, MigraDoc.DocumentObjectModel.ShapePosition aLeft, MigraDoc.DocumentObjectModel.ShapePosition aTop);

ReportImage AddImage(string  aImageName, MigraDoc.DocumentObjectModel.WrapStyle aWrap, MigraDoc.DocumentObjectModel.ShapePosition aLeft);

ReportImage AddImage(string  aImageName, MigraDoc.DocumentObjectModel.WrapStyle aWrap, int  aLeft, int  aTop);

 

Function AddImage(ByVal aImageName As  String, aWrap As MigraDoc.DocumentObjectModel.WrapStyle , aLeft As MigraDoc.DocumentObjectModel.ShapePosition, aTop As MigraDoc.DocumentObjectModel.ShapePosition)  As ReportImage      

Function AddImage(ByVal aImageName As  String, aWrap As MigraDoc.DocumentObjectModel.WrapStyle, aLeft As MigraDoc.DocumentObjectModel.ShapePosition)  As ReportImage      

Function AddImage(ByVal aImageName As  String, aWrap As MigraDoc.DocumentObjectModel.WrapStyle, aLeft As Integer, aTop As Integer)  As ReportImage

 

Metoda wstawia obrazek do nagłówka lub stopki raportu. Parametr aImageName określa nazwę pliku graficznego obrazka. Zalecane jest podawanie tylko nazwy pliku, bez podawania pełnej ścieżki dostępu. W takim przypadku zakłada się, że plik obrazka znajduje się w podkatalogu Addons katalogu definicyjnego aplikacji.

 

Parametr aWrap określa, w jaki sposób obrazek powinien być umieszczony między innymi elementami. Parametry aLeft  i aTop określają położenie obrazka, podawane jako stałe typu ShapePosition lub bezwzględnie w milimetrach.

 

Metoda zwraca obiekt wstawionego obrazka.