5.3 Klasa ReportHeader

 

Klasa reprezentuje nagłówek raportu. Obiekt tej klasy jest automatycznie tworzony w momencie tworzenia obiektu klasy Report. Dostęp do obiektu jest możliwy poprzez właściwość Header klasy Report.

 

Większość metod i właściwości klasy nagłówka jest dziedziczona z klasy ReportHeaderFooter.