5.4.1 Właściwości

 

 

MigraFooter

 

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.HeaderFooter MigraFooter { get; }  

ReadOnly Property MigraFooter As MigraDoc.DocumentObjectModel.HeaderFooter

 
 
Właściwość zwraca bazowy obiekt stopki raportu biblioteki MigraDoc.