5.4 Klasa ReportFooter

 

Klasa reprezentuje stopkę raportu. Obiekt tej klasy jest automatycznie tworzony w momencie tworzenia obiektu klasy Report. Dostęp do obiektu jest możliwy poprzez właściwość Footer klasy Report.

 

Większość metod i właściwości klasy stopki jest dziedziczona z klasy ReportHeaderFooter.