5.18.2 Metody

 

 

SetDataLabels

 

void SetDataLabels(string aStyle, string aFormat, MigraDoc.DocumentObjectModel.Shapes.Charts.DataLabelPosition aPosition);

Sub SetDataLabels(ByVal aStyle As  String, ByVal aFormat As  String, ByVal aPosition As MigraDoc.DocumentObjectModel.Shapes.Charts.DataLabelPosition)

 

Metoda służy do określenia sposobu tworzenia etykiet danych serii. Jeżeli metoda nie zostanie użyta, to etykiety nie są tworzone. Etykiety nie są dostępne dla wszystkich typów serii.

Parametr aStyle określa nazwę stylu używanego do tworzenia etykiet. Parametr aFormat określa sposób formatowania (konwersji wartość na tekst) wartości etykiet. Parametr aPosition definiuje położenie etykiet względem punktów serii.

 

 

SetMarkersStyle

 

void SetMarkersStyle(MigraDoc.DocumentObjectModel.Shapes.Charts.MarkerStyle aStyle, int aSize, MigraDoc.DocumentObjectModel.Color aForegroundColor, MigraDoc.DocumentObjectModel.Color aBackgroundColor);

Sub SetMarkersStyle(ByVal aStyle As MigraDoc.DocumentObjectModel.Shapes.Charts.MarkerStyle, ByVal aSize As  Integer, ByVal aForegroundColor As  MigraDoc.DocumentObjectModel.Color, ByVal aBackgroundColor As  MigraDoc.DocumentObjectModel.Color)

 

Metoda służy do określenia sposobu tworzenia znaczników punktów serii. Jeżeli metoda nie zostanie użyta, to znaczniki nie są tworzone. Znaczniki nie są dostępne dla wszystkich typów serii. 

Parametr aStyle określa wygląd znaczników. Parametr aSize  określa rozmiar znaczników w milimetrach. Parametry aForegroundColor i aBackgroundColor określają kolorystykę znaczników.