5.17 Klasa ReportChart

 

Klasa reprezentuje obiekt wykresu umieszczonego w treści raportu. Obiekt klasy ReportChart tworzone są przy pomocy metody AddChart klasy Report.