5.16 Klasa CellValue

 

 

Klasa reprezentuje obiekt służący do przechowania wartości komórki tabeli. Stosowana jest w trakcie wyliczania wartości agregowanych dla komórek należących do kolumn lub wierszy wyliczanych. Kolekcje obiektów CellValue tworzone są automatycznie. Dostęp do nich odbywa się poprzez właściwość SourceValues obiektów klasy ReportTableCell.