5.1.1 Metody

CreateReport

 

 

Report CreateReport();

 

Function CreateReport () As Report

 

 

Metoda tworzy i zwraca obiekt klasy Report, służący jako główny obiekt generowania raportu.