4.2  Wyświetlenie tabeli alarmów aktywnych

 

Rozszerzymy teraz naszą aplikację o diagram pokazujący tabelę alarmów aktywnych. Tworzymy nowy diagram o nazwie  Alarmy. Następnie w przyborniku wybieramy obiekt Tabela alarmów aktywnych i umieszczamy go na diagramie. Zaznaczamy obiekt i z menu kontekstowego wybieramy komendę Wyrównaj do/Dopasuj do diagramu. Obiekt tabeli zajmie cały obszar diagramu.

Zmieniamy właściwości obiektu tabeli:

  1. WłaściwośćDomena ustawiamy na wartość AlarmyDemo. Obiekt powinien zacząć pokazywanie alarmów.

  2. We właściwości Elementy paska narzędziowego wybieramy funkcje, które mają być dostępne za pośrednictwem paska narzędziowego obiektu.

  3. Po utworzeniu w tabeli wyświetlany jest podstawowy zestaw kolumn. Można dołożyć dodatkowe kolumny, usunąć istniejące lub zmienić ich znaczenie. W celu dodania nowej kolumny, w panelu właściwości obiektu  zaznaczamy linię Kolumny i przyciskiem + dodajemy nową kolumnę. W polu właściwości kolumny Typ kolumny  wybieramy odpowiedni typ informacji. Można też zmienić ustawienia szerokości kolumn. Dla wszystkich kolumn oprócz kolumny Opis dobieramy szerokość kolumny w polu właściwości Szerokość kolumny [%]. Pozostawiamy szerokość 0 w kolumnie Opis – zajmie ona całe pozostałe miejsce. W tabeli widoczna jest jeszcze jedna kolumna – jest to tzw. wskaźnik wierszy. W kolumnie wskaźnika wyświetlana jest migocząca ikonka informująca o nowych zdarzeniach. Za pokazywanie kolumny wskaźnika odpowiedzialna jest właściwość Pokazuj wskaźnik wierszy.

  4. Według własnego gustu ustawiamy kolory elementów tabeli w grupie właściwości stanowych.

Pozostało uzupełnienie diagramu Menu o przycisk otwierający diagram Alarmy. Dodajemy nowy przycisk wykonujący akcję OpenWindow(null,Info,Alarmy,null). Jeżeli w linii menu brakuje miejsca na nowy przycisk, to należy zmniejszyć rozmiar przycisków i ponownie je rozmieścić. W tym celu wykonujemy kolejno:

  1. Zaznaczamy wszystkie obiekty diagramu przy pomocy myszki lub skrótem klawiszowym ctrl-a.

  2. Zmniejszamy wartość właściwości Szerokość.

  3. Wyrównujemy górną krawędź przycisków komendą Wyrównaj do/Góry z menu kontekstowego diagramu (lub skrótem klawiszowym alt-strzałka w górę).

  4. Rozsuwamy równomiernie przyciski komendą Rozsuń/Poziomo z menu kontekstowego.

Budowa aplikacji z obsługą alarmów została zakończona. Można teraz przejść do testu działania. W analogiczny sposób możemy rozszerzyć aplikację o wyświetlenie tabeli alarmów historycznych.