2.6   Utworzenie skrótu

 

Kolejnym krokiem jest utworzenie skrótu służącego do uruchomienia aplikacji. Najłatwiej to wykonać korzystając z okna kreatora otwieranego komendą Kreator skrótów…  z menu Narzędzia.

Rys. Okno kreatora skrótów.

 

Przy pokazanych ustawieniach po naciśnięciu przycisku Utwórz na pulpicie zostanie utworzony skrót startujący naszą aplikację.

Można teraz zakończyć działanie programu AsixEvo.