3.4.1  Utworzenie okna

 

Poprzez podwójne kliknięcie na elemencie Okna panelu eksploratora tworzymy okno główne aplikacji.  W panelu właściwości zmieniamy nazwę okna na Start, wpisujemy tytuł okna, a przy pomocy myszki zmieniamy rozmiar okna. Nowy rozmiar można też określić we właściwościach Szerokość i Wysokość. Następnie, używając menu kontekstowego okna dodajemy dwa panele, w których będą wyświetlane diagramy synoptyczne. Pierwszy panel nazywamy Menu, a tryb dokowania ustawiamy na Do góry.  Drugi panel nazywamy Info, a tryb dokowania ustawiamy na Wypełnienie.  Efekt powyższych działań prezentuje ilustracja.

Rys. Edycja okna aplikacji - deklaracji paneli.

 

Należy zwrócić uwagę na sposób dopasowywania się paneli do okna w przypadku zmian jego rozmiaru.

Rys. Parametry rozmiaru okna aplikacji.

 

W dolnym narożniku okna programu można zobaczyć jaki jest rzeczywisty rozmiar panelu. Informacja ta może przydać się w trakcie tworzenia diagramów.