2.1  Utworzenie nowej aplikacji

 

Po uruchomieniu programu AsixEvo wykonujemy komendę Nowa aplikacja…  z menu Plik. Zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe, w którym należy podać nazwę katalogu, w którym będą przechowywane pliki konfiguracyjne.

Rys. Okno deklaracji katalogu aplikacji.

 

W przypadku aplikacji Asix.Evo praktycznie wszystkie używane pliki znajdują się w dwóch katalogach. Pliki konfiguracyjne znajdują się w katalogu (i jego podkatalogach) podanym w powyższym oknie. Pliki robocze (np. archiwa, pliki logów) są zapisywane w katalogu roboczym, którego nazwa jest tworzona automatycznie. W tym przypadku byłaby to nazwa c:\asixevo\zegar_work. Lokalizację katalogu roboczego można zmienić w Ustawieniach stanowisk.

Po utworzeniu aplikacji w panelu Eksplorator aplikacji (menu Widok > Eksplorator aplikacji) pokazane jest drzewo elementów składowych aplikacji. Poprzez ten panel można uzyskać dostęp do paneli edycyjnych elementów, zazwyczaj poprzez podwójne kliknięcie na elemencie drzewa eksploratora.

 

UWAGA:

Wygląd okna roboczego może się różnić od pokazanego na przykładowych ilustracjach. Wygląd okna, położenie i rodzaj paneli, paski narzędziowe mogą być parametryzowane przy pomocy komend z menu Widok oraz metodami przeciągnij i upuść.

 

 

 

Rys. Okno główne programu Asix.Evo.exe.